1900 6232

Trang chủ / Lê Hoan (page 30)

Lê Hoan

Khái niệm tàu bay

Khái niệm tàu bay *) Theo quy định của các nước trên thế giới – Luật HKDD 1997 Cộng hòa Liên Bang Nga điều 32: “Tầu bay là thiết bị bay được nâng giữ trong khí quyển nhờ vào sự tương tác với không khí, phản lại mặt đất hoặc …

Đọc tiếp »

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  …  tháng …  năm 201..   ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ Kính gửi: ………………………………………… Tôi tên là     :                                       Giới tính: Chức danh  :                                        Điện thoại: Sinh ngày    :                                       Dân tộc:                                Quốc tịch: CMND số    :                                       Ngày cấp:                              Nơi …

Đọc tiếp »

Mẫu công văn đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp

Mẫu tham khảo: TÊN DOANH NGHIỆP _______________          Số:              /…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________          Hà Nội, ngày          tháng          năm ……   Kính gửi:  ………………………… Tên đơn vị: ……………… Địa chỉ trụ sở chính : ……….. Họ …

Đọc tiếp »