1900 6232

Trang chủ / Doanh nghiệp (page 10)

Doanh nghiệp

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  …  tháng …  năm 201..   ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ Kính gửi: ………………………………………… Tôi tên là     :                                       Giới tính: Chức danh  :                                        Điện thoại: Sinh ngày    :                                       Dân tộc:                                Quốc tịch: CMND số    :                                       Ngày cấp:                              Nơi …

Đọc tiếp »

Mẫu công văn đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp

Mẫu tham khảo: TÊN DOANH NGHIỆP _______________          Số:              /…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________          Hà Nội, ngày          tháng          năm ……   Kính gửi:  ………………………… Tên đơn vị: ……………… Địa chỉ trụ sở chính : ……….. Họ …

Đọc tiếp »

Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng có dấu hiệu trái luật?

Vừa qua ngày 13/12/2016 Hội đồng nhân dân hành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 148 về phí Hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng và được áp dụng từ ngày 01.01.2017. Tuy nhiên ngay khi có hiệu lực Nghị quyết này đã vấp phải sự phản đối, …

Đọc tiếp »