Trang chủ / Doanh nghiệp (page 16)

Doanh nghiệp

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp 1.Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu); 2.Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp 3.Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội; 4.Danh …

Đọc tiếp »

Các bước thành lập doanh nghiệp

Các bước thành lập doanh nghiệp Ảnh minh họa Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Bước 1:Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để bắt đầu khởi nghiệp. Chủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đặc điểm …

Đọc tiếp »