1900 6232

Trang chủ / Doanh nghiệp (page 5)

Doanh nghiệp

Mẫu công văn đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp

MBLAW cung cấp mẫu tham khảo như sau :  TÊN DOANH NGHIỆP  _______________          Số:              /…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________          Hà Nội, ngày          tháng          năm ……   Kính gửi:   Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, …

Đọc tiếp »

Thủ tục xin trả lại con dấu

Đối với những doanh nghiệp thành lập trước 1/7/2015 thì việc sử dụng và quản lý con dấu do công an tỉnh, thành phố tiến hành thực hiện khắc dấu và quản lý, sau ngày trên thì luật doanh nghiệp cho phép các doanh nghiệp được tự mình khắc con …

Đọc tiếp »