Trang chủ / Doanh nghiệp (page 8)

Doanh nghiệp

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Cơ quan thực hiện :  Chi cục Thủy sản Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Chi cục chăn nuôi và thú y Cách thức thực hiện :  Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện …

Đọc tiếp »

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Cơ quan thực hiện : UBND cấp huyện, thành phố thực hiện Cách thức thực hiện:  + Qua bưu điện; + Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Yêu cầu : Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc …

Đọc tiếp »

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ

TÊN CƠ QUAN TRAO HỒ SƠ TÊN CƠ QUAN NHẬN HỒ SƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……………… Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2016   GIẤY BIÊN NHẬN Hồ sơ…. ————– Họ và tên: ……………………………………………. Chức vụ, …

Đọc tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH  Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)   Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):………………………………………………………………… Giấy chứng nhận đầu tư …

Đọc tiếp »