Trang chủ / Tài liệu (page 10)

Tài liệu

Khái niệm tàu bay

Khái niệm tàu bay *) Theo quy định của các nước trên thế giới – Luật HKDD 1997 Cộng hòa Liên Bang Nga điều 32: “Tầu bay là thiết bị bay được nâng giữ trong khí quyển nhờ vào sự tương tác với không khí, phản lại mặt đất hoặc …

Đọc tiếp »

Mẫu công văn giải trình xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Mẫu Tham khảo  TÊN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP ………………………. Điện thoại…………….   Số …………………. V/v nhập cảnh của khách nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, Ngày…tháng…năm…… CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP …

Đọc tiếp »