Trang chủ / Tài liệu (page 5)

Tài liệu

Mẫu giấy giới thiệu

Sau đây MBLAW cung cấp mẫu tham khảo giấy giới thiệu như sau :  Tên doanh nghiệp  ———————————– Số: ………/GT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi:…………………………………………………………………………………… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:………………………………………………………………… Ông, …

Đọc tiếp »