Trang chủ / Thẻ: doanh nghiệp

Thẻ: doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp xã hội

Kính gửi quý Luật sư công ty Luật Minh Bạch Hiện nay tôi là Giám đốc của một tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội (Local NGO), Tôi có định hướng thành lập một chi nhánh (bộ phận), tạm gọi là Doanh nghiệp xã hội, trực thuộc Trung tâm. Hoạt …

Đọc tiếp »

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  …  tháng …  năm 201..   ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ Kính gửi: ………………………………………… Tôi tên là     :                                       Giới tính: Chức danh  :                                        Điện thoại: Sinh ngày    :                                       Dân tộc:                                Quốc tịch: CMND số    :                                       Ngày cấp:                              Nơi …

Đọc tiếp »