1900 6232

Trang chủ / Thẻ: luật sư

Thẻ: luật sư

Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ trong việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015

  CÔNG TY LUẬT HỢP DANH MINH BẠCH ________________ Số: xxx/LMB-CV Về việc hướng dẫn nghiệp vụ trong việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – …

Đọc tiếp »